Správna filozofia stojí pri zrode šťastia

.

Človek premýšľajúci nad správnosťou svojich rozhodnutí, nad definíciou vytvorenou z hlbšieho princípu, ktorý riadi jeho životnú púť vedúcu k objavu šťastia sa z času na čas nachádza v nepriaznivosti búrlivého životného plynutia. Zvažuje svoje rozhodnutia, prehodnocuje svoje hodnoty, transformuje názory do podoby, ktorá sa mu javí v danom momente najschopnejšia. Občas sa telom i duchom ocitá na ostrej hrane brala, ktoré drasticky vytŕča spod morského vlnenia a v jeho duši zanecháva len hrubú líniu obavy. Správnosť jeho životného štýlu sa zdá byť krehká, občasne až príliš labilná, neschopná ustáť besný tlak vetra, ktorý nazývame pojmom život.

štěstí

Áno, nami vedený život si vyžaduje i nami zvolený životný štýl. Nachádzanie krásy vo zvuku, v obraze, v pocite. Nachádzanie niečoho večného, čo nás predurčuje byť vystavenými občasným radostiam nasledovaných zármutkami, ktoré sa rodia v momente, keď to večné strácame. Človek, to famózne zoskupenie dýchajúce čerstvosť vzduchu, je jednoznačne nútený prežívať oba póly, ktoré dokáže nahmatať v jeho slávnej existencii. Ochutnáva z čaše bolestí, no vzápätí sa mu hrdlo zvíja v ošiali blaha a slasti. Pretože, áno, bez znamenitej porcie nešťastia, by sme zrejme neprenikli do podstaty toho, čo nás robí šťastnými. Veď ani ten, čo nikdy nebol otrokom, neocení chuť slobody…

.

Motivácia a životný štýl
Forma nášho pôsobivého životného štýlu záleží práve od schopnosti, ktorou by mal vďaka skúsenostiam a zážitkom disponovať každý aspoň sčasti vyzretý jedinec. Tou schopnosťou je neustále nachádzanie motivácie. Motivácie, ktorá buble pod zemským povrchom a nad jeho úroveň sa dostáva v podobe impozantného gejzíru. Motivácie,  ktorá sa vedie ruka v ruke so zvedavosťou, základným princípom, ktorý nám umožňuje pretvárať náš pochod naprieč svetom na famózne dobrodružstvo. Psychická vlastnosť, ktorá aktivizuje spektrum ďalších mocí nášho organizmu, je tým najdôležitejším úlomkom, ktorý dokresľuje pôvab na biele miesta nášho života. Štýl, ktorý vedieme, nie je ničím iným ako proporcionálnym znázornením obrazu našej motivácie.

sourozenci

Čo je výsledkom nami zvoleného štýlu?
Bezpodmienečné šťastie. Nespútaná  a prirodzená radosť, ktorá nastupuje pri jedinom pohľade na slnkom zaliate údolia, na zvlnený tvar mora, na pokojné štíty majestátnych hôr, ktoré prerážajú svojím ostrým vrchom oblačné pásy. Životný štýl, to nie je iba zmes nariadení, ktoré sme schopní a ochotní dodržiavať. Nejde len o systematické vytvorenie radu výkonov, ktoré sme nútení podávať. Ide o chvíľkové vnímanie krásy, ktorá sa rozkladá vôkol nášho tela a tým preniká do samotného jadra duše.

Životný štýl by sme zo psychologického hľadiska mohli v konečnom dôsledku pomenovať ako nami zvolenú filozofiu vnímania a chápania, ktorá sa podieľa na konštrukcii našej osobnosti. Pamätajme si, že na počiatku nášho vnútorného uspokojenia stojí vždy osobná dávka motivácie.
 

.